Zasedání římského senátu na ZŠ Janáčkovo nám.

Dne 23. a 24. 2.2012 se ke slavnému zasedání sešel Senát římský, kde rokováno bylo o rozpočtu města Řím. Pracně vydělané peníze lidu musely být spravedlivě rozděleny pro další rozvoj a obranu města. Každý senátor měl jinou představu o použití peněz. Proto předstoupil před zbytek senátu a přednesl svůj návrh. Ten byl zaznamenán na drahý pergamen před zraky všech senátorů.

Dne 23. a 24. 2.2012 se ke slavnému zasedání sešel Senát římský, kde rokováno bylo o rozpočtu města Řím. Pracně vydělané peníze lidu musely být spravedlivě rozděleny pro další rozvoj a obranu města.

Každý senátor měl jinou představu o použití peněz. Proto předstoupil před zbytek senátu a přednesl svůj návrh. Ten byl zaznamenán na drahý pergamen před zraky všech senátorů. Následovala diskuze a přesvědčování o správnosti toho či onoho návrhu. Zprvu poklidné jednání změnilo se brzy v ohnivou diskuzi, při které mnozí pronášeli přesvědčivé a dobře promyšlené argumenty. Některé padly na úrodnou půdu, jiné byly zapomenuty. Senátu zdaleka nevystačila jeho určená jednací doba, a proto bude ve schvalování zákonů pokračovat i ve dnech 6. a 7. 3. 2012.

Oba konzulové římské republiky byli nadšeni z práce senátu. Nemuseli zasahovat v průběhu jednání, naopak byli mnohdy překvapeni vysokou úrovní diskuze a snahou senátorů zvelebit své milované město.
 

Sláva věčnému Římu, jeho senátu a lidu!

Podepsáni konzulové římští:

Martianus Minimus Monticulus (Martin Kopeček)
Georgius Nautus Germanicus (Jiří Šiffner)

 

 

Archivy