Po zaječích stopách.

Po mrazivých dnech na nás pomalu začalo vykukovat sluníčko, a tak se děti z I. a II. oddělení školní družiny domluvily a společně vyrazily po zaječích stopách. Alespoň na chvíli se z dětí stali opravdoví stopaři, kteří měli za úkol po zvířecích stopách správně určit směr a také pozorně sledovat okolí. Cestou děti hledaly a plnily různé úkoly. myšlení.

Po mrazivých dnech na nás pomalu začalo vykukovat sluníčko, a tak se děti z I. a II. oddělení školní družiny domluvily a společně vyrazily po zaječích stopách. Alespoň na chvíli se z dětí stali opravdoví stopaři, kteří měli za úkol po zvířecích stopách správně určit směr a také pozorně sledovat okolí. Cestou děti hledaly a plnily různé úkoly z oblasti prvouky, opakovaly si formou hádanek učivo z matematiky a jazyka českého, nechyběly ani sportovní a hudební aktivity a také procvičovaly logické myšlení. Po splnění všech úkolů čekal na děti ukrytý poklad, který si ovšem musely děti samy najít. A vzhledem k tomu, že k pokladu nevedly žádné stopy ani žádné indicie, byl to úkol nelehký. Ovšem naši stopaři byli šikovní a poklad po krátkém pátrání našli. Odměnou jim byly čokoládové medaile a malé sladkosti. Dětem se hra na stopaře velmi líbila a určitě  si ji opět zahrajme.

Text a foto: B. Šrubařová

Nejnovější příspěvky
Archivy