Přednes pro radost

Řeč těla, mimika, gesta, slovní projev …  tím vším se prezentujeme před veřejností. Některým z nás vystoupení před ostatními doslova nahání husí kůži, jiným nečiní žádné potíže a jsou i takoví, kteří si takovouto formu přímo užívají.

Řeč těla, mimika, gesta, slovní projev …  tím vším se prezentujeme před veřejností. Některým z nás vystoupení před ostatními doslova nahání husí kůži, jiným nečiní žádné potíže a jsou i takoví, kteří si takovouto formu přímo užívají.

Kabinet českého jazyka v 1. pololetí uspořádal soutěž Mladý Demosthenes, v níž šlo o monolog na libovolné vlastní téma.
2. pololetí jsme tradičně uvedli školním kolem v recitační soutěži.

Všichni zúčastnění měli stejný úkol – přednést porotě úryvek z prózy či zarecitovat báseň.
Při jednotlivých vystoupeních se hodnotila výslovnost, přednes, frázování, přízvuk a celková kultura mluveného projevu.

I když tréma doprovázela každého, všichni se s ní dokázali náležitě poprat.

Soutěžilo se ve dvou kategoriích :

I. kategorie( žáci 6. a 7. tříd) :

1. místo – Kateřina Křištofová, 6.M
2. místo – Johana Handlířová, 6.M
3. místo – Tereza Hudečková, 6.B

II. kategorie( žáci 8. a 9. tříd) :

1. místo – Radka Cabáková, 9.M
2. místo – Eliška Krejčí, 9.M
3. místo – Tereza Míčková, 9.M

Ti, kteří obsadili 1. a 2. místo, budou 12. března naši školu reprezentovat v okresním kole recitační soutěže v SVČ Méďa Krnov. Gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů.

Text a foto: S. Seidlová, K. Lukszová

Archivy