Odprodej nepotřebných strojů

Škola nabízí k odprodeji dva nepotřebné dřeboobráběcí stroje. Prodej se uskuteční formou nabídkového řízení, kdy stroj získá ten zájemce, který do určeného termínu nabídne nejvyšší cenu.

Škola nabízí k odprodeji dva nepotřebné dřevoobráběcí stroje. Stroje jsou ve slušném stavu vzhledem ke svému stáří. Pila potřebuje drobnou opravu posuvu.

Prodej se uskuteční formou nabídkového řízení s danou vyvolávací cenou. Výsledky nabídkového řízení budou zveřejněny ve formě: pořadí / číslo nabídky / nabídnutá cena. Vítěze škola kontaktuje a dojedná detaily prodeje. V případě, že vítěz od nabídky ustoupí osloví prodávající dalšího zájemce v pořadí.

Organizace nabídkového řízení:

vyhlášení:  pondělí 19.3. 2012

prohlídka strojů: čtvrtek 29.3. 2012 od 15:30 – 16:00 hod.

uzávěrka nabídek: pondělí 2.4. 2012 do 14:00 hod.

otevírání obálek: pondělí 2.4. 2012 v 14:30 hod.

vyhlášení výsledků: středa 4.4. 2012  (zveřejnění pořadí nabídek)

formální náležitosti nabídky: jméno a příjmení zájemce, adresa bydliště, kontaktní e-mail nebo telefon, název požadovaného stroje, nabízená cena, podpis

adresa pro doručení nabídky: do podatelny školy nebo poštou na adresu: ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17, 794 01 Krnov    označit obálku  “nabídkové řízení stroje”

 

název stroje rok výroby pořizovací cena vyvolávací cena
Univerzální dřevoobráběcí stroj UMDS 2A 1997 19 980 Kč 2 000 Kč
Stolní kotoučová pila ATIKA 1997 13 500 Kč 1 000 Kč

 

Předchozí

Nejnovější příspěvky
Archivy