Poděkování organizátorům školního večírku

Děkujeme všem rodičům, pedagogům a sponzorům, kteří  se významnou měrou podíleli na přípravě a organizaci školního večírku, který proběhl  v pátek 13. dubna 2012.

Děkujeme všem rodičům, pedagogům a sponzorům, kteří  se významnou měrou podíleli na přípravě a organizaci školního večírku, který proběhl  v pátek 13. dubna 2012.

Zvláště pak paní Janě Matějkové za moderování  celého večera  a zajištění tanečního vystoupení skupiny FLASH. Martinu Kopečkovi za vystoupení školní hudební skupiny SAH.

Panu  Zdeňku Slováčkovi za umožnění nákupu zboží ve skladu VIDEN a sponzorské příspěvky do tomboly.
Paní Janě Konečné Evě Žandovské  za obsluhu baru.

Paní  Romaně Víchové, Barboře Kurtišové, Agátě Kotáskové, Janě Kosťové a  Andrei Neuwirth za pomoc  při zajištění organizace večírku.

Velké poděkování patří paní Ivaně Moravcové, Leoně Cabákové a Pavle Křištovové, bez jejichž obětavé práce by byl večírek jen snem.

Karel Handlíř

Následující

Nejnovější příspěvky
Archivy