Postupujeme na národní přehlídku v recitaci

Na naší škole máme mnoho dětí, které nejen rády recitují, ale jejich přednes je dokonce na takové úrovni, že naši školu reprezentují často i za hranicemi okresu.

Na naší škole máme mnoho dětí, které nejen rády recitují, ale jejich přednes je dokonce na takové úrovni, že naši školu reprezentují často i za hranicemi okresu.

Nedávno proběhlo v SVČ Méďa okresní kolo recitační soutěže, ve kterém jsme získali hned 2 první místa, a to v 3. kategorii – Johana Handlířováz 6.M   a ve 4. kategorii – Radka Cabáková z 9.M.

Obě tato děvčata postoupila do krajského kola, které se konalo 26. dubna v Ostravě. Úroveň zdejších soutěžících byla opravdu vysoká, často šlo téměř o profesionální výkony. Porota byla dvojí : jedna z řad dětí a druhá se skládala z členů, již se dlouhodobě zabývají přednesem a dramatickou činností vůbec. Několikrát  se výsledky obou porot zcela shodovaly. Každopádně jejich rozhodování nebylo vůbec jednoduché, protože výkony soutěžících byly velmi vyrovnané.

O to více je pro naši školu potěšující, že Johana Handlířová, účastnice 3. kategorie, se dostala do celostátního kola. Přesněji řečeno jde o přehlídku Dětské ceny 2012 a přehlídku dětského divadla. V  té se již nesoutěží, nejsou tedy udělována žádná ocenění, ale jde o praktické tvůrčí dílny pod vedením odborných lektorů, které proběhnou ve dnech 8. – 10. června ve Svitavách.

Radce Cabákové i Johaně Handlířové děkujeme za důstojnou reprezentaci naší školy a Johance rovněž přejeme bohaté zážitky a zkušenosti z přehlídky dětských recitátorů.

Poděkování patří také paní Mgr. Markétě Juroškové- Bezručové, která obě děvčata vede v dramatickém oboru při ZUŠ Krnov.

Text a foto: S. Siedlová

Nejnovější příspěvky
Archivy