Prvouka hrou

V rámci dvoutýdenního  projektu OBRATLOVCI jsme se v prvouce u paní učitelky Hlaváčkové učili tak trochu jinak.

 V rámci dvoutýdenního  projektu OBRATLOVCI jsme se v prvouce u paní učitelky Hlaváčkové učili tak trochu jinak. Na začátku hodiny jsme si vytvořili skupiny, ve kterých bylo nejdůležitějším úkolem vybrat  jednu z nabízených skupin zvířat. Savce,ryby, plazy,  obojživelníky  nebo ptáky.

Poté jsme začali vyhledávat z různých zdrojů (knihy, internet, encyklopedie) materiály, které jsme o dané zvířecí skupině zjistili. Ve škole jsme všechny sesbírané materiály zpracovávali na velký papír. Kreslili, stříhali, lepili, psali či malovali vše, co jsme se dověděli.

Jakmile jsme projekty dokončili, zahráli jsme si na pány či paní učitelky. Našim spolužákům jsme  získané znalosti  odprezentovali . U prezentace jsme mohli používat počítač i interaktivní tabuli. Někteří spolužáci si dokonce donesli i živé domácí mazlíčky.

Všem se nám tento způsob učení moc líbil a už se těšíme na další takový projekt. 

 A.Slováčková,  D.Gadasová, D. Kolářová – třída 3.B

Nejnovější příspěvky
Archivy