Víte proč je v neděli státní svátek?

Nastávající podzimní prázdniny se váží k českému státnímu svátku, jenž vychází konkrétně na 28. října. Toto datum je pro nás hodně významné, neboť toho dne, ovšem před 94 lety (čili v roce 1918), získaly naše země po mnoha staletích opět nezávislost – byla vyhlášena první Československá republika.

Nastávající podzimní prázdniny se váží k českému státnímu svátku, jenž vychází konkrétně na 28. října. Toto datum je pro nás hodně významné, neboť toho dne, ovšem před 94 lety (čili v roce 1918), získaly naše země po mnoha staletích opět nezávislost – byla vyhlášena první Československá republika.

Největší zásluhu na vzniku samostatného Československa, a to díky tvrdé práci a dokonce i nasazování vlastního života, měl politik a univerzitní profesor Tomáš Garrigue Masaryk. Ten se tak po zásluze stal prvním československým prezidentem a zároveň i absolutně největším borcem našich moderních dějin.

Vyhlášení naší samostatnosti však nebylo vázáno pouze na jediný den a také Masaryk na to nebyl zcela sám. A proč Československo a ne pouze Česko, to vše se dozvíte například zde.

Text: J. Šiffner

Archivy