Zápis z 2. jednání ŠR 1.11.2012

Zápis z 2. jednání Školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17

Termín:   1. 11. 2012

Místo:  ředitelna ZŠ 

Čas:  16:00 hod.

Program:

1. Projednání Výroční zprávy školy za školní rok 2011/2012

2. Projednání Plánu práce na školní rok 2012/2013

3. Diskuse

Přítomni: Mgr. Kamila Lukszová,  Mgr. Eva Nevídalová, Ing. Stanislava Halířová, Mgr. Josef Tobiášek, Mgr. Pavel Moravec

Nepřítomen: Ing. Jaromír Foltýn – omluven

Host:  Mgr. Karel Handlíř – ředitel školy

ad. 1 Přítomné ředitel školy Karel Handlíř seznámil s Výroční zprávou školy, realizací plánovaných skutečností, proškolováním pedagogických pracovníků, realizací projektů, testováním žáků v předmětech na úrovni škola, město, kraj a republika (probíhá od r. 2009 a postupně je zaznamenáván nárůst výsledků testovaných skupin)

ad. 2 Ředitel školy přednesl hlavní vize Plánu práce, mj. integrace žáků 2 – 9. tříd, především v předmětech CJL a MAT, a nově připravované projekty (AJ v ostatních předmětech, matematika, fyzika, pedagogičtí pracovníci – Koučování)   

ad. 3 Diskuse

– Splnění úkolu zvýšení zábradlí – poděkování panu Ing. Foltýnovi.

– Asistenti – jejich financování (žádost o dotaci MÚ) vs. nedostatek asistentů na potřebné žáky školy.

– Množství přijatých dětí do prvních ročníků.

– Projekt  „Arboretum“ – oplocení školy, veřejná zeleň (návrh na označení stromů v okolí školy), úprava okolí školy.

– Školní družina – prostor, možnost návštěvy zahrady MŠ Gorkého.

– Tělocvična – probíhající práce.

– Jídelna – vize do budoucna.

Úkol: Řešit prostor pro školní družinu.

Zapsala: Ing. Stanislava Halířová                                                                        Schválil:   Mgr. Josef Tobiášek

Nejnovější příspěvky
Archivy