Novinka na naší škole?

Ptáte se, co se pod tímto tajným titulkem skrývá? Hned se Vám na to pokusím odpovědět. Od ledna na škole začala fungovat anglická knihovna. Každý žák naší školy, který má alespoň nějaké základní znalosti angličtiny, si může přijít půjčit knížku do anglické knihovny. A kde knihovnu najdete? Je to jednoduché – na pavilonu A, v druhém patře v kabinetě cizích jazyků. 

Ptáte se, co se pod tímto tajným titulkem skrývá? Hned se Vám na to pokusím odpovědět. Od ledna na škole začala fungovat anglická knihovna. Každý žák naší školy, který má alespoň nějaké základní znalosti angličtiny, si může přijít půjčit knížku do anglické knihovny. A kde knihovnu najdete? Je to jednoduché – na pavilonu A, v druhém patře v kabinetě cizích jazyků. Vedle kabinetu na nástěnce žáci najdou půjčovní dobu a seznam knih.

Pravidla pro půjčení knih jsou následující: vyberete si knihu podle svého zájmu a úrovně a můžete si ji na měsíc zapůjčit domů. Pro lepší orientaci jsou knihy označeny podle stupně obtížnosti 1-3. Velkou výhodou je i CD, které naleznete ve většině knih, takže si můžete procvičit i výslovnost a poslechnout si rodilého mluvčího. Knížky obsahují také jednoduchá cvičení, ve kterých si lze ověřit znalosti o dané knize. Je však potřeba dávat na knihu pozor, protože v případě zničení musí žák uhradit celou částku knihy.

Jako bonus jsme přidali velkou jedničku pro všechny žáky, kteří o přečtené knize napíší pár vět v anglickém jazyce. Kromě velké jedničky bude mít určitě každý z žáků dobrý pocit a radost z toho, že si může říct: „Zvládl jsem přečíst knihu v angličtině“. Tak co myslíte, stojí to za pokus?

Těšíme se na nadšené čtenáře 🙂

Za kabinet AJ: A. Dlabajová

Nejnovější příspěvky
Archivy