Angličtiny se nebojíme!

V úterý 29. ledna 2013 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích (6.-7.ročník, 8.-9.ročník) a byla rozdělena na ústní a písemnou část. Písemná část se zúčastnili všichni žáci 2. stupně a mohli si tak porovnat znalosti se svými kamarády. Ti, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů postoupili do ústního kola.

V úterý 29. ledna 2013 proběhlo školní kolo konverzační soutěže v jazyce anglickém. Soutěž proběhla ve dvou kategoriích (6.-7.ročník, 8.-9.ročník) a byla rozdělena na ústní a písemnou část. Písemná část se zúčastnili všichni žáci 2. stupně a mohli si tak porovnat znalosti se svými kamarády. Ti, kteří dosáhli nejvyššího počtu bodů postoupili do ústního kola. Tam je čekali následující úkoly:

Soutěžící v I. kategorii (6.-7.ročník) měli za úkol popsat obrázek, který se objevil na interaktivní tabuli a poté hovořit na vylosované téma. 

Soutěžící v II. kategorii (8.-9.ročník) měli o něco složitější zadání. Jejich úkolem bylo umět si správně poradit, když například hledají cestu, nakupují či navštíví lékaře v cizí zemi. Potom rovněž hovořili na vylosované téma.

Po sečtení písemné a ústní části se na předních místech umístili tito žáci:

I. kategorie (6.-7. ročník)

1. místo        Eliška Jursová /6.M/ 
2. místo Benjamin Fojtík /7.M/
3. místo Sára Fusková /7.A/


II. kategorie (8.-9. ročník) 

1. místo        Marta Černá /9.M/ 
2. místo Daniel Křapa /9.M/
3. místo Tomáš Ponížil /8.B/

Do okresního kola postupují žáci z prvního a druhého místa. Všem soutěžícím děkujeme za účast a skvělé výkony. Vítězům přejeme hodně úspěchů v okresním kole.

Kabinet  jazyka anglického

Nejnovější příspěvky
Archivy