Zápis ze 3. jednání ŠR 14.2. 2013

Zápis ze 3. jednání

Školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17

Termín:    14. 2. 2013
Místo:       ředitelna
Čas:         16:00 hod.

Program:

1. Určení zástupce člena školské rady do konkurzní komise
2. Diskuse

Přítomni:
Mgr. Kamila Lukszová, Mgr. Eva Nevídalová, Ing. Zdeněk Welna
Ing. Stanislava Halířová, Mgr. Josef Tobiášek, Mgr. Pavel Moravec

ad. 1
Školská rada určila zástupce člena školské rady do konkurzní komise v souvislosti s vyhlášením konkurzu na funkci ředitele Základní školy Krnov, Janáčkovo náměstí 17, okres Bruntál, příspěvková organizace a to takto:

zástupce člen školské rady – Ing. Zdeněk Welna
náhradník zástupce člen školské rady  – Mgr. Josef Tobiášek.

Se zvolenými zástupcem i náhradníkem zástupce souhlasili všichni členové školské rady.

ad. 2
Dekret na MÚ – odbor školství

 

Zapsala: Ing. Stanislava Halířová                                                                  Schválil: Mgr. Josef Tobiášek

Archivy