„Wer wagt, gewinnt!“

Dne 26. února 2013 se na naší škole konalo školní kolo olympiády v jazyce německém. Své síly se rozhodlo změřit celkem 38 žáků, kteří propadli kouzlu jazyka německého a studují němčinu jako svůj druhý cizí jazyk v rámci povinně volitelného předmětu a nepovinně volitelného předmětu. Svého úkolu se všichni účastníci německé olympiády zhostili se ctí. A to je důkaz, že němčina „žije“! Vedeni starým příslovím „Wer wagt, gewinnt!“ pustili se němčináři do práce.

„Es ist nicht genug zu wissen, man muss auch anwenden.
  Es ist nicht genug zu wollen, man muss auch tun.“

                                                                                             Johann Wolfgang von Goethe


Dne 26. února 2013 se na naší škole konalo školní kolo olympiády v jazyce německém. Své síly se rozhodlo změřit celkem 38 žáků, kteří propadli kouzlu jazyka německého a studují němčinu jako svůj druhý cizí jazyk v rámci povinně volitelného předmětu a nepovinně volitelného předmětu. Svého úkolu se všichni účastníci německé olympiády zhostili se ctí. A to je důkaz, že němčina „žije“!

Vedeni starým příslovím „Wer wagt, gewinnt!“ pustili se němčináři do práce.

Žáky čekal nesnadný úkol, a sice, „poprat se“ s německým textem, posoudit správnost informací týkajících se textu, vhodně do vět podle smyslu doplnit slova a části vět, odhadnout, v jakém prostředí se odehrává příslušný rozhovor, dalším úkolem bylo poskládat chronologicky části pohádky, dále si poradit s obrázkovou housenkou, číslovkovými přesmyky a řešit mnoho dalších úkolů.

Za nejsložitější považovali účastníci olympiády práci s textem, posuzování informací formou „richtig – falsch“ a části písňových textů, do nichž museli co nejpřesněji doplnit vhodná slova.

Jako nejpříjemnější úkol hodnotili bojovníci práci s česko-německým slovníkem, který jim pomáhal vyřešit zadání „obrázkové housenky“ a dialogových trojúhelníků.

Lernt mit! – Učte se s námi!

Die Ferien   /čti dý férijen / – prázdniny
Wer wagt, gewinnt!   /čti vea vakt, gevint / – Odvážnému štěstí přeje!
Richtig   /čti richtich / – správně
Falsch   /čti falš/ – špatně, chybně

Ptáte se, kteří němčináři naší školy patří k těm nejúspěšnějším?

I. Kategorie / žáci 6. ročníku /

1. místo ELIŠKA JURSOVÁ /6.M/
2. místo PAVLÍNA SEMIANOVÁ /6.M/
3. místo JOHANA MUSILOVÁ /6.M/

II. Kategorie / žáci 7. – 9. ročníku /

1. místo KAMILA KUBESOVÁ /7.M/
2. místo VÁCLAV CHROBÁK /9.B/
3. místo ADÉLA PTAŠNIKOVÁ / 7.B/

Gratulujeme a přejeme mnoho štěstí a úspěchů v dalších soutěžích.

text a foto: K. Lukzsová

 

Následující

Nejnovější příspěvky
Archivy