Krásné slovo nezanikne

Než jsme se vydali vstříc prázdninovým dnům, proběhlo na 2. stupni školní kolo v recitační soutěži.Mohli jsme se tak na chvíli zastavit v běžném denním shonu a ponořit se do poezie básníků, zejména Jiřího Žáčka a Jaroslava Seiferta, a rovněž vyslechnout ukázky z dětské prózy.

Než jsme se vydali vstříc prázdninovým dnům, proběhlo na 2. stupni školní kolo v recitační soutěži.Mohli jsme se tak na chvíli zastavit v běžném denním shonu a ponořit se do poezie básníků, zejména Jiřího Žáčka a Jaroslava Seiferta, a rovněž vyslechnout ukázky z dětské prózy.

Žáci byli tradičně rozděleni do dvou kategorií :

I. kategorie – 6. a 7. třída
II. kategorie – 8. a 9. třída

Zúčastnit se takové soutěže není vůbec jednoduché. Prvním krokem je najít vhodnou báseň či prózu, která odpovídá dané věkové kategorii, ale především je s ní ztotožněn soutěžící. Poté je nutné začít pracovat na samotném textu, tzn. práce s melodií hlasu, pauzami, výslovností a v neposlední řadě také mimikou, gesty a celkovým projevem. Samozřejmostí je naučení se textu zpaměti.

Většina soutěžících na těchto parametrech pracovala sama nebo s pomocí vyučujícího českého jazyka. Porota to s celkovým hodnocením neměla vůbec jednoduché. Výkony přednášejících, obzvlášť v I. kategorii, byly velmi vyrovnané.

Zde jsou výsledky :

I. kategorie :

1. místo – Johana Handlířová, 7.M
2. místo – Anna Smékalová, 6.M
3. místo – Michal Vychron, 6.B

II. kategorie :

1. místo – Natálie Kaufmanová, 9.A
2. místo – Veronika Daňková, 8.M
3. místo – Monika Kutnohorská, 8.A

Všem soutěžícím děkujeme za účast a žákům, kteří se umístili na 1. a 2. místě přejeme hodně štěstí v okresním kole, které se koná 13. března v SVČ Méďa.

text: Silvie Seidlová, foto: Kamila Lukszová

Archivy