Šachové turnaje v Prudniku.

V Prudniku ve dnech 2. , 9., a 16. března se uskutečnily šachové mládežnické turnaje na které byly pozváni i naši mladí šachisté. V sobotu 23. března se pak uskuteční Okresní přebor mládeže v šachu na naší škole, kde nás bude reprezentovat 26 žáků.

V Prudniku ve dnech 2. , 9., a 16. března se uskutečnily šachové mládežnické turnaje, na které byly pozváni i naši mladí šachisté. Prvních dvou turnajů se zúčastnil pouze Vítek Anděl a vedl si překvapivě dobře. Jeho 8. místo v konkurenci 28. hráčů z 9 polských oddílů je vynikající.

Posledního turnaje v sobotu 16. 3. se zúčastnili další naši hráči a to: Jan Grygor, Vojta Toporský, Jakub Frank, Petr Čech a Filip Frank / Vítek Anděl v polovině turnaje ze zdravotních důvodů odstoupil /. Tito členové šachového kroužku poprvé okusili individuální soutěž, stres a konfrontaci v cizím prostředí. A musíme konstatovat, že celkově získali překvapivých 14,5 bodů.

Nejlepší umístění získal prvnáček Petr Čech, který v konkurenci 28 šachistů z 9 polských a 2 českých klubů, vybojoval vynikající 15. místo s 3,5 body.

Šachový oddíl Zarzewie Prudnik spolu s našim šachovým oddílem připravuje společný projekt, takže již dnes můžeme potvrdit, že takové vzájemné turnaje na polské i naší straně se stanou přirozenou součásti naší vzájemné spolupráce.

Škoda, že termínově nemůžeme jet na 4. turnaj do Nisy, poněvadž v tuto dobu / 23. března / nás čeká na naší škole okresní přebor mládeže, na který je nominovano je 26 žáků.

Děkujeme za dobrou reprezentaci školy, šachového oddílu a města Krnova.

Ing. Karel Handlíř – vedoucí šachového kroužku

Archivy