Projekt „Čtení hostů“ má pokračování

Pozvání do naší třídy tentokrát přijala paní zástupkyně Jana Hlaváčková, která si pro děti připravila pohádku Jak pejsek s kočičku pekli dort. Tuto pohádku Josefa Čapka podala dětem velmi poutavě a k motivaci dětí využila také interaktivní tabuli.

Pozvání do naší třídy tentokrát přijala paní zástupkyně Jana Hlaváčková, která si pro děti připravila pohádku Jak pejsek s kočičku pekli dort. Tuto pohádku Josefa Čapka podala dětem velmi poutavě a k motivaci dětí využila také interaktivní tabuli.

Při poslechu si děti ujasnily, které ingredience jsou vhodné při pečení dortu a které nikoliv, velmi se nasmály, když slyšely, co všechno použili pejsek s kočičkou. Na závěr si děti vybarvily obrázek z přečtené pohádky.
Hodina čtení se dětem moc líbila a už jsou zvědavé, kdo nás se svou knihou navštíví příště.

J. Zdráhalová, tř. uč. 1.C

Archivy