Sportovní hřiště u školy opět otevřené veřejnosti

Školní sportovní areál u ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17 se od 15. dubna 2013 opět otevírá pro širokou veřejnost. Díky vstřícnému přístupu města Krnova a Úřadu práce v Bruntále získala škola pro areál správce.

Školní sportovní areál u ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17 se od 15. dubna 2013 opět otevírá pro širokou veřejnost. Díky vstřícnému přístupu města Krnova a Úřadu práce v Bruntále získala škola pro areál správce.

Provozní doba hřiště bude v pracovní dny od 15:00 – 19:00 hodin, o víkendech a v průběhu celých letních prázdnin od 10:00 – 20:00 hod.  Správce bude zajišťovat provoz a dbát o dodržování návštěvního řádu a bezpečnosti uživatelů, dále je možné si u něj vypůjčit balóny na kopanou, basketbal a volejbal, sítě na nohejbal, volejbal a tenis, mladším uživatelům může pomoci s organizací hry, popř. malých turnajů.

Přednostně je areál určen žákům naší školy, tedy mládeži od 6 – 15 let. Žáci mladší 6 let mají vstup povolen pouze v doprovodu rodičů. Zpoplatněno je pouze rezervování konkrétních termínů (80 Kč/hod.).  

Pokud tedy holdujete pohybu a chcete si zahrát s kamarády kopanou, basket, volejbal, nohejbal, badminton či jiné hry, zaskákat si do dálky, nebo změřit výkon ve sprintu pak jste vítáni a jedinou podmínkou je bezpodmínečně respektovat návštěvní řád. 

Text: K. Handlíř

Návštěvní řád otevřeného sportovního hřiště

Nejnovější příspěvky
Archivy