Výsledky poptávkového řízení

Hodnotící komise posoudila dne 17.4. 2013 od 14:00 hodin nabídky 4 uchazečů o realizaci oplocení západní dvorní části školy a vybrala nejvýhodnější cenovou nabídku.

Výsledek hodnocení a pořadí  nabídek

Pro zadání veřejné zakázky bylo stanoveno základní hodnotící kritérium ekonomické výhodnosti nabídky:

Výše nabídkové ceny s DPH                                                   100 %

Způsob hodnocení nabídek vymezil zadavatel v zadávacích podmínkách a hodnotící komise jej plně použila pro hodnocení nabídek.

Pořadí nabídek byly stanoveny podle celkového počtu dosáhnutých bodů.

Hodnotící komise posoudila dne 17.4. 2013 ve 14:00 hod. nabídkové ceny uchazečů a konstatuje, že všechny čtyři podané nabídky jsou v souladu s výzvou a obsahují potřebné přílohy. Nabídky a pořadí uchazečů je následující:

pořadí

číslo nabídky

Název firmy

Výše cenové nabídky přepočtená na body

Č.j.

1.

4.

Aleš Fousek

100 b.

ZSJN/339/2013

2.

3.

Building Design s.r.o

76,74 b.

ZSJN/338/2013

3.

2.

STAFI CZ s.r.o

64 b.

ZSJN/336/2013

4.

1.

AGROKAL

46,13 b.

ZSJN/337/2013

Odůvodnění výběru nejvhodnější nabídky

Nejvhodnější nabídkou je nabídka uchazeče Aleš Fousek (IČ: 731 682 38), která v hodnocení dosáhla nejvyšší počet bodů a splňuje veškeré požadavky zadavatele.

Karel Handlíř

 

Předchozí

Následující

Archivy