Poděkování

ŠD tvoří předěl mezi vyučováním a pobytem v rodinném prostředí. Snažíme se s dětmi většinu aktivit provádět venku na čerstvém vzduchu. Vzhledem k tomu, že i v odpoledních hodinách probíhala na školním hřišti výuka tělesné výchovy, využili jsme s dětmi z I. a II. oddělení nabídky pani ředitelky z MŠ na Gorkého ulici a začali jsme využívat jejich zrekonstruovanou prostornou zahradu.

ŠD tvoří předěl mezi vyučováním a pobytem v rodinném prostředí. Snažíme se s dětmi většinu aktivit provádět venku na čerstvém vzduchu. Během posledních dvou let / z důvodu výstavby nové tělocvičny / se však prostory pro pohybové vyžití dětí značně zúžily. Vzhledem k tomu, že i v odpoledních hodinách probíhala na školním hřišti výuka tělesné výchovy, využili jsme s dětmi z I. a II. oddělení nabídky pani ředitelky z MŠ na Gorkého ulici a začali jsme využívat jejich zrekonstruovanou prostornou zahradu. Je zde spousta dřevěných prolézaček, lanových překážek, houpaček, velké pískoviště a mnoho dalších zajímavých zákoutí, která se dětem velmi líbí. Chtěla bych touto cestou vedení MŠ moc poděkovat za ochotu a vstřícnost, že nám umožnilo využívat tyto prostory k pohybovým aktivitám a těšíme se na další spolupráci v příštím školním roce.

              

Text a foto: Blanka Šrubařová

Archivy