Poznáváme přírodu

Vymýšlet a připravovat pro děti zážitkové akce tak, aby v nich byly zahrnuty vědomostní znalosti, prvky zručnosti, aby se naučily a poznaly i nové informace z oblasti přírody není tak složitý úkol. Daleko větší problém je poručit větru – dešti tak, abychom takto naplánované akce mohli s dětmi realizovat.

Vymýšlet a připravovat pro děti zážitkové akce tak, aby v nich byly zahrnuty vědomostní znalosti, prvky zručnosti, aby se naučily a poznaly i nové informace z oblasti přírody není tak složitý úkol. Daleko větší problém je poručit větru – dešti tak, abychom takto naplánované akce mohli s dětmi realizovat. Již třikrát odložený výlet na Ježkův palouk jsme konečně uskutečnili v pátek 14.6. Akce byla původně určena pro všechny děti. Z organizačních důvodů však vyrazilo do přírody jen 1. a 2. oddělení ŠD. Cesta plná úkolů a překvapení ze zvířecího světa se dětem velmi líbila. Některé úkoly byly jednoduché, nad některými musely hodně přemýšlet, ale se společnou pomocí je zvládly všechny. Poklad, který hledaly podle zadaných indicií také objevily a pak už zbývalo jen naplnit hladová bříška opečenými špekáčky, vybít přebytek energie na dřevěných průlezkách a vyrazit na zpáteční cestu do školy. Večerní stezku odvahy jsme bohužel neuskutečnili vzhledem k podmáčenému terénu / děti měly bláto až za ušima, což jim evidentně vůbec nevadilo /, tak jsme alespoň na zpáteční cestě vymýšleli jména pro lesní strašidla, bubáky a hejkaly. Malí prvňáčci absolvovali obě cesty „ po svých“, byli unavení, celí špinaví a promočení, ovšem diskotéku se světelnými efekty si nemohli nechat ujít. V jedenáct hodin večer však byl ve škole naprostý klid a bylo jen slyšet pravidelné oddechování ze spacáků. Děti moc chválím, byly šikovné a velmi statečné.

         

Text a foto: Blanka Šrubařová

Předchozí

Následující

Nejnovější příspěvky
Archivy