Vyhlášení výběrového řízení na dodavatele ubytování

Ředitel školy vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele ubytování a souvisejících služeb pro školení učitelů v rámci projektu “Koučování do škol – od vzdělání ke sdílení” podpořeného z grantu OPVK 1.3.  Termín pro předložení cenových nabídek je do 15:00 hod. dne 12.7. 2013.

Ředitel školy vyhlašuje výběrové řízení na dodavatele ubytování a souvisejících služeb pro školení učitelů v rámci projektu “Koučování do škol – od vzdělávání ke sdílení” podpořeného z grantu OPVK 1.3.  Termín pro předložení cenových nabídek je do 15:00 hod. dne 12.7. 2013.

Předmětem zakázky je ubytování a související služby dle specifikace předmětu plnění.

Více informací ve výzvě.

Text: Karel Handlíř 

0. Výzva ubytování (pdf.)
1. Krycí list (doc.)
2. Specifikace předmětu plnění (pdf.)
3. Požadavky na smlouvu (pdf.)
4. Vzor čestného prohlášení (doc.)
5. Doplňující informace (pdf.)

Archivy