Janáčkův expres hledá spolupracovníky

Chceš se stát redaktorem Janáčkova expresu, jeho distributorem, editorem, korektorem, nebo jen občas přispět do časopisu svým námětem, nápadem, obrázkem? Přijď mezi nás! Scházíme se každou středu od 14:00-14:30 hod. a každý pátek od 7:15-7:45 hod. ve sborovně.

Archivy