Dimenze H2O – VÝTVARNÁ SOUTĚŽ

Projekt Dimenze H2O realizuje skupina 4 mladých lidí ve věku od 18 do 30 let. Tento projekt byl finančně podpořen Evropskou unií v Programu Mládež v akci a zabývá se tématem voda H2O a jejím významem ve všech souvislostech, který tento pojem s sebou přináší. Jde především o objevování života skrytého pod vodní hladinou, dále také o vlastnosti vody a její význam. Jednou z aktivit v rámci projektu byla i VÝTVARNÁ SOUTĚŽ , které jsme se zúčastnili i my.

Projekt Dimenze H2O realizuje skupina 4 mladých lidí ve věku od 18 do 30 let. Tento projekt byl finančně podpořen Evropskou unií v Programu Mládež v akci a zabývá se tématem voda H2O a jejím významem ve všech souvislostech, který tento pojem s sebou přináší. Jde především o objevování života skrytého pod vodní hladinou, dále také o vlastnosti vody a její význam. Jednou z aktivit v rámci projektu byla i VÝTVARNÁ SOUTĚŽ ! ( 15.4. – 15.6. 2013).

Soutěžilo se ve čtyřech věkových kategoriích a děti si mohly vybírat celkem ze tří témat : 

  • Řeka Opava – Jak ji vidím já, mé oblíbené místo u vody ( kresba, malba)
  • Život pod vodu ( kresba, malba bezobratlého živočicha, nikoli ryby)
  • Sladkovodní měkkýši ( prostorová práce, libovolná technika i materiál)

Do soutěže se zapojili naši žáci a to třetích, čtvrtých a pátých tříd. Čekání na celkové vyhodnocení soutěže bylo sice dlouhé, ale určitě stálo zato!!! Opět jsme měli velký úspěch!!!

Výtvarná dílka hodnotila odborná porota, ale i veřejnost.

1.místo získala Alexandra Ebelová, s tématem Život pod vodou ( r. 2013 -třída 5.B )

1.místo si vykreslila také Nikol Krišková, s tématem Řeka Opava ( r. 2013 – třída 5.C)

2.místo patřilo Elišce Hilgertové, s tématem Řeka Opava ( r. 2013 – třída 5.C )

3.místo obsadila Ema Petra Korchanová, s tématem Život pod vodou ( r. 2013 – třída 5.A)

Slavnostní předání cen našich oceněných výtvarnic proběhlo ve slavnostním duchu ( v sobotu – 21.9. 2013) a to v bývalé evangelické kapli v Zátoru.

Ještě jednou našim výtvarnicím blahopřeju a velké dík také patří paní učitelce Janě Frankové, Katce Jonášové a Hance Štechové – pod jejichž vedením výtvarná dílka vznikala.

Hana Grigorová ( metodik výtvarné výchovy pro 1. stupeň)

Archivy