„Škola pro demokracii, aneb co dokáže žákovský parlament“

Zástupci naší školy Ivana Holubová a Lucie Petříková se zúčastnily konference 3. ročníku projektu, který je zaměřen na vytváření fungujících žákovských parlamentů. Jejich hlavním přínosem je zapojení žáků do akcí, které škola pořádá.

Zástupci naší školy Ivana Holubová a Lucie Petříková se zúčastnily konference 3. ročníku projektu, který je zaměřen na vytváření fungujících žákovských parlamentů. Jejich hlavním přínosem je zapojení žáků do akcí, které škola pořádá.Děti jsou od nejmladšího věku vedeny ke konstruktivní diskusi, k respektování pravidel a týmové spolupráci. Setkání tentokrát proběhlo v Senátu, v jeho jednacím sále Valdštejnského paláce a přijeli zástupci 20 škol z České republiky. Nejprve žáci představili v prezentacích činnosti jednotlivých školních parlamentů. V debatách si děti předaly zkušenosti a nápady z jednotlivých akcí, které na svých školách pořádaly. Následovaly originální ukázky z aktivit. Nejlepší nápady na celoškolní projekty byly vyhodnoceny.

Celá akce proběhla pod záštitou Výboru pro vzdělávání, vědu, kulturu, lidská práva a petice. Po celou dobu sledovali jednání senátoři Jan Žaloudík a Jiří Oberfalzer, kteří na závěr odpovídali na dotazy malých „parlamenťáků“.

Vyrazili jsme raději ráno, abychom si Prahu pořádně užily ve dne (i v noci).

Archivy