Do 2.C se slétli andělé

Ve čtvrtek 5.12. to od časného rána v naší třídě vypadalo jako v nebi. Děti v kostýmech andělů celé dopoledne plnily různé úkoly s andělskou tématikou. Vyučováním je provázel příběh anděla Rafaela, který musel stihnout zajistit dárek pro chlapce Kryštofa. K tomu bylo třeba, aby uměl počítat, ale taky, aby byl zručný a mrštný.

Ve čtvrtek 5.12. to od časného rána v naší třídě vypadalo jako v nebi. Děti v kostýmech andělů celé dopoledne plnily různé úkoly s andělskou tématikou. Vyučováním je provázel příběh anděla Rafaela, který musel stihnout zajistit dárek pro chlapce Kryštofa. K tomu bylo třeba, aby uměl počítat, ale taky, aby byl zručný a mrštný.

Stejně jako Rafael děti počítaly, zručnost projevily při skládání obřích puzzlí a mrštnost prokázaly v tělocvičně při andělských soutěžích.
Všichni si den užili a odměnou za splněné úkoly jim byly andělsky dobré sladkůstky.

Text a foto J. Zdráhalová, tř. uč. 2.C

Archivy