Informace k zápisu do prvních tříd

Velký den pro naše budoucí prvňáčky se kvapem blíží. Abychom si jaksepatří tu slavnostní chvíli našich malých žáčků, vás rodičů i nás těšících se učitelů společně užili, odpovídáme na některé z nejčastěji kladených otázek. Tématem letošního zápisu bude Sněhurka a sedm trpaslíků.

Velký den pro naše budoucí prvňáky se kvapem blíží. Abychom si jaksepatří tu slavnostní chvíli našich malých žáčků, vás rodičů i nás těšících se učitelů společně užili, odpovídáme na některé z nejčastěji zmiňovaných otázek týkajících se zápisu:

Kdy proběhne zápis do prvních tříd pro školní rok 2014 / 2015?

 • ve čtvrtek 13. února a v  pátek 14. února 2014

V kolik hodin?

 • od 14:00 – 17:00 hod.

Kterým dětem je zápis určen?      

 • dětem narozeným od 1.9. 2007 – 31.8. 2008 (které k 1. září dosáhnou věku 6-ti let)  a dále dětem, které dostaly v roce 2013 odklad povinné školní docházky

Co na děti čeká?

 • mohou se seznámit se „Sněhurkou a sedmi trpaslíky“
 • jako vzpomínka na zápis malé překvapení
 • výstava učebnic, písanek a jiných pomůcek pro děti 1. tříd, rukodělné a výtvarné práce dětí 1. stupně
 • zábavné soutěže, hry, které si pro ně připravili starší spolužáci
 • prohlídka školy, do které mohou v září nastoupit

Co k zápisu potřebují rodiče (zákonní zástupci)?

 • občanský průkaz
 • rodný list dítěte

Kolik plánujete otevírat prvních tříd ve školním roce 2014 / 2015?

 • po dohodě se zřizovatelem hodláme otevřít 3 první třídy

Pokud se k vám přihlásí více žáků, otevřete 4 první třídy?

 • neotevřeme

Kdo bude přijat na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17?

 • žáci ze školského obvodu určeného zřizovatelem
 • žáci  z jiných obvodů do naplnění plánované kapacity podle těchto kritéri (důvody splňující kritéria nahlaste nebo předejte u zápisu):
   1. zdravotně postižení vyžadující bezbariérový přístup
   2. sourozenec navštěvující naši školu
   3. dítě zaměstnance školy
   4. závažné rodinné důvody (popsat v žádosti o přijetí)
   5. žák z mimo spádové obce
   6. žák z jiného školského obvodu Krnova

Mohou přijít k zápisu do vaší školy i žáci z jiných školských obvodů?

 • ano, zákonný zástupce má právo rozhodnout se na kterou školu zapíše své dítě

Které ulice patří do školského obvodu ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17?

 • Ulice patřící do školského obvodu ZŠ Krnov, Janáčkovo nám. 17 najdete zde

Jak se dozvím, že jste mé dítě přijali?

 • Přijatí i nepřijatí žáci budou zveřejněni pod registračním číslem na www.zsjnkrnov.cz  a na dveřích u hlavního vchodu do školy nejpozději v úterý 18.2. 2014 ve 14:00 hod.

Další informace k zápisu:

 

Nejnovější příspěvky
Archivy