První pomoc v praxi

Zdravý životní styl, pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu, různé formy otužování, péče o vlastní tělo, správná životospráva, prevence úrazů a nemocí, to vše bylo v těchto dnech náplní osnov prvouky dětí druhých ročníků. Hravou a zábavnou formou si děti získané informace z výuky rozšířily a procvičily ve školní družině.

Zdravý životní styl, pobyt a pohyb na čerstvém vzduchu, různé formy otužování, péče o vlastní tělo, správná životospráva, prevence úrazů a nemocí, to vše bylo v těchto dnech náplní osnov prvouky dětí druhých ročníků. Hravou a zábavnou formou si děti získané informace z výuky rozšířily a procvičily ve školní družině. 

Všechny získané poznatky si mohly následně procvičit na SPgŠ a SZŠ v praxi. Pod odborným vedením vedoucí praktické výuky si žákyně II. ročníku, obor Všeobecná zdravotní sestra, připravily pro děti soutěž, kde na různých stanovištích musely plnit zajímavé a někdy i velmi složité úkoly jako např. poskládat z částí lidské tělo, zvážit a změřit malé novorozeně, stetoskopem zjistit, zda bije kamarádovi správně srdíčko, poskytnout první pomoc při zranění, zajistit přivolání sanitky pro zraněného, nakreslit základní vnitřní orgány člověka a spoustu jiných zajímavých úkolů a činností. Za správně splněný úkol děti dostaly obrázek, který si nalepily na hrací kartu. Obcházely stanoviště tak dlouho, až byla celá karta zaplněná. Jako první byl Jáchym Odstrčil, který si se všemi úkoly velmi hravě poradil. Pro některé děti nebylo vůbec jednoduché např. přebalit a převléci malé miminko. Děti byly však moc šikovné a s úkoly si nakonec všechny poradily. Za odměnu se povozily na polohovací posteli, což se jim snad líbilo ze všeho nejvíce. Odnesly si upomínkový diplom a malou sladkost. Všem, kteří se na celé akci pro naše děti podíleli, chci poděkovat a těšíme se na další spolupráci.

Text a foto: Blanka Šrubařová

Archivy