Děti nepřijaté k povinné školní docházce na ZŠJN Krnov 2014/2015

Děti nepřijaté k povinné školní docházce na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí ve školním roce 2014/2015:

p.č. registrační č.
1. 002
2. 007
3. 030
4. 033
5. 041
6. 053
7. 074
8. 092
9. 100
10. 107
11. 108
12. 109

Děkujeme Vám, že jste si k zápisu do prvních tříd vybrali naši školu. Omlouváme se, že jsme z kapacitních důvodů nemohli přijmout všechny děti. Při rozhodování jsme postupovali podle zveřejněných kriterií. Přednost měli žáci zahajující povinnou školní docházku  v řádném termínu.

Zákonní zástupci nepřijatých dětí, kteří budou žádat o odklad povinné školní docházky žádáme, aby si jej vyřídili na škole ve svém školském obvodu. Ostatní mohou požádat o přijetí na jiných krnovských zakladních školách. Vyjít vstříct by jim měla škola v jejich školském obvodu.


Zveřejněno dne 18. února 2014 ve 14:00 hod.

Archivy