Vzdělávání učitelů na naší škole pokračuje

V letošním školním roce 2013/2014 se děti prvníchdruhých tříd ve škole na Janáčkově náměstí začaly učit matematiku profesora Hejného. Tato nová výuka je začleněna do školního projektu „ Rozvoj názornosti ve výuce matematiky na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17 “. 

V letošním školním roce 2013/2014 se děti prvních a druhých tříd ve škole na Janáčkově náměstí začaly učit matematiku profesora Hejného. Tato nová výuka je začleněna do školního projektu „ Rozvoj názornosti ve výuce matematiky na ZŠ Krnov, Janáčkovo náměstí 17 “. Učitelé, kteří se v hodinách staví spíše do role moderátorů či pozorovatelů, se na tento způsob výuky připravovali dlouhou dobu. Prošli mnoha hodinami školení, zúčastnili se letní školy a náslechových hodin v základních školách, kde se touto metodou učí již několik let.

Ve svém vzdělávání pokračují i nadále. Během jarních prázdnin navštívili Základní školu Kontešinec v Českém Těšíně, kde absolvovali náslechové hodiny v 1. a 2. třídě. Mohli tak vidět hodinu Mgr. Pavlíny Placzkové, která v nedávné době prováděla supervize v naší škole. O své zkušenosti s metodou prof. Hejného se pak s krnovskými učiteli podělila na rozborových hodinách.
Ani o velikonočních prázdninách nezůstala škola na Janáčkově náměstí prázdná. Tyto dva dny opět patřily matematice. Do Krnova zavítaly blízké spolupracovnice prof. Hejného paní Jitka Michnová a Eva Bomerová, aby pokračovaly v řadě školení, kterými učitelé v rámci svého vzdělávání projdou. Náplní těchto dvou dnů byla další matematická prostředí, se kterými se žáci budou seznamovat ve vyšších ročnících, protože i v nich budou učitelé pokračovat s výukou matematiky, která děti baví a jíž jsou samy spolutvůrci.

Text: Jana Matějková
Foto: Jana Hlaváčková

Archivy