Týden knihoven

Přečíst si pohádkovou knížku je pro starší děti běžnou samozřejmostí. Ovšem pro malé prvňáčky, i když už poznali od začátku školního roku některá písmenka, je psaný i čtený text stále velkou neznámou. Proto jsme využili celorepublikové akce „Týden knihoven“, která nabízí novým čtenářům možnost registrovat se, jako zcela noví čtenáři

Přečíst si pohádkovou knížku je pro starší děti běžnou samozřejmostí. Ovšem pro malé prvňáčky, i když už poznali od začátku školního roku některá písmenka, je psaný i čtený text stále velkou neznámou. Proto jsme využili celorepublikové akce „Týden knihoven“, která nabízí novým čtenářům možnost registrovat se, jako zcela noví čtenáři a návštěvníci městské knihovny. Se ŠD jsme využili této skvělé akce a do knihovny se vypravila postupně všechna oddělení. Noví čtenáři se seznámili s paní knihovnicí a se základními pravidly půjčování knížek. Od paní knihovnice, která děti přivítala v kostýmu Ferdy Mravence, dostaly děti registrační průkazy, pamětní list, spoustu informací o způsobu půjčování a vracení přečtených knížek, jak se ke knihám chovat a jak s nimi zacházet. Nechybělo ani motání barevného klubíčka. Vzhledem k tomu, že první velkou akcí v knihovně byla beseda k výročí narození známého spisovatele Ondřeje Sekory, děti nakreslily několik obrázků, které jsou v knihovně vystaveny. Pro zpestření děti kreslily barevnými křídami i hrdiny z pohádek na chodník u knihovny. Vypůjčily si i první knížky a dostaly upomínkový list na památku. Paní knihovnici jsme naší početnou návštěvou udělali velikou radost. Budeme se s dětmi těšit na další společné akce a besedy, při kterých budeme společně rozvíjet čtenářskou gramotnost.

text a foto: Blanka Šrubařová

Archivy