Zápis ze 5. jednání ŠR 29.10. 2014

Zápis z 5. jednání

Školské rady při Základní škole Krnov, Janáčkovo náměstí 17

Termín:         29. 10. 2014

Místo:             ředitelna

Čas:                16:00 hod.

Program:

 

  1. 1.Projednání Výroční zprávy školy za školní rok 2012/2013
  2. 2.Projednání Plánu práce na školní rok 2013/2014
  3. 3.Diskuse

Přítomni:

Mgr. Kamila Lukszová, Mgr. Eva Nevídalová, Zdeněk Welna, Ing. Stanislava Halířová, Mgr. Pavel Moravec

Nepřítomen:

                   Ing. Roman Butora – omluven

Host:          Ing. Karel Handlíř, ředitel školy

ad. 1

Ředitel školy seznámil přítomné s Výroční zprávou za školní rok 2013/2014 (realizovaná projektová činnost – Park dřevin, Matematická venkovní učebna s modelovou výukou podle pana profesora Hejného, DVPP).

ad. 2

Ředitel školy seznámil přítomné členy ŠR s Plánem práce na školní rok 2014/2015 (realizované projekty – Matematika, Koučování, Tablety do škol a následující „projektové prázdniny“, DVPP) a také předložil Doplňující kritéria k výchovným opatřením a klasifikaci chování.

ad. 3

–      Slavnostní otevření venkovní matematické učebny a ukázky výuky matematiky podle pana profesora Hejného dne 6. listopadu 2014

–      Školní hřiště – rekonstrukce povrchu s výhledem do 1-2 let

–      Průjezd kolem školy (časové omezení) – petice v rámci školy, schůzka před projednáním v dopravní komisi (zástupci dopravní policie, obvodní policie, obyvatelé Janáčkova náměstí, rodiče žáků školy)

–      Označení příjezdu ke sportovní hale – Odbor dopravy, informace u paní Figurové

–      Volby do ŠR

 

Zapsala: Stanislava Halířová                                                                                                                                 Schválil: Mgr. Pavel Moravec

Předchozí

Následující

Archivy