Výzva k podání nabídek na VZ “Dodávka tabletů pro výuku”

Ředitel školy vyhlašuje  výzvu k podání nabídek na věřejnou zakázku “Dodávka tabletů pro výuku”. Termín pro předložení cenových nabídek je do 14:00 hod. dne 28.11. 2014.

Ředitel školy vyhlašuje výzvu k podání nabídek na veřejnou zakázku “Dodávka tabletů pro výuku”. Termín pro předložení cenových nabídek je do 14:00 hod. dne 28.11. 2014.

0. Výzva k podání nabídky

1. Příloha č. 1 Technická specifikace

2. Příloha č. 2 Návrh kupní smlouvy

3. Příloha č. 3 Krycí list nabídky

4. Příloha č. 4 Čestné prohlášení o splnění základních kvalifikačních předpokladů

5. Příloha č. 5 Čestné prohlášení uchazeče o neúčasti na přípravě nebo zadání předmětného řízení

6. Příloha č. 6 Vzor označení obálky

Výsledek výběrového řízení

Karel Handlíř

Archivy