Maškarní rej

Ve čtvrtek odpoledne bylo ve IV.oddělení ŠD pořádně veselo. Probíhal zde totiž „Maškarní rej“. Princezny, baletky, rytíři, samuraj, Batmani a spousta dalších hezkých masek si společně užili spoustu tance, her a soutěží. Po závěrečném „ balónkovém“ tanečku byly děti odměněny diplomemsladkou dobrotou.

DOBRÝ DEN, DOBRÝ DEN,
DO MASEK SE PŘEVLEČEM.
UŽ TROUBĚJÍ TRUMPETY,
ŠAŠEK DĚLÁ PŘEMETY.
POJĎTE VŠICHNI RYCHLE DÁL
ZAČÍNÁ NÁM KARNEVAL.

Ve čtvrtek 5.3. bylo ve IV.oddělení ŠD pořádně veselo. Probíhal zde totiž „ Maškarní rej“. Princezny, baletky, rytíři, samuraj, Batmani a spousta dalších hezkých masek si společně užili spoustu tance, her a soutěží. Po závěrečném „ balónkovém“ tanečku byly děti odměněny diplomem a sladkou dobrotou.

Text a foto: Okapalová L.

Archivy