Každý ekosystém má svůj systém

Každoročně se v měsíci dubnu koná ekologická soutěž věnovaná oslavám Dne Země. Letos se vše odehrálo 29. dubna na ZŠ Okružní v Bruntále. Celá soutěž byla doplněna o slavnostní otevření přírodovědné laboratoře, která se stala součástí průběhu soutěže.

Každoročně se v měsíci dubnu koná ekologická soutěž věnovaná oslavám Dne Země. Letos se vše odehrálo 29. dubna na ZŠ Okružní v Bruntále. Celá soutěž byla doplněna o slavnostní otevření přírodovědné laboratoře, která se stala součástí průběhu soutěže.

Letošní ročník doznal několika změn. V prvé řadě šlo o snížení počtu přihlášených družstev za školu z 5 na 3 čtyřčlenná družstva. Vstupní úkoly, které jsou součástí soutěže, se vyhodnocovaly zvlášť. Soutěžní družstva za ně nedostávala žádné bodové ohodnocení, které by promíchalo pořadím. Největší změny se dočkal samotný průběh soutěže a počet jednotlivých stanovišť a úkolů. Což se pozitivně odrazilo na hladším a plynulejším průběhu soutěže.
Počet čtyřčlenných družstev, které zasáhly do soutěže, se zastavil na čísle 23. Družstva reprezentovala základní školy z Krnova, Města Albrechtic, Malé Morávky, Rudné pod Pradědem a Bruntálu. V I. kategorii (mladší žáci) soutěžilo 14 čtyřčlenných družstev a v II. kategorii (starší žáci) 9 čtyřčlenných družstev. Za naši školu bojovalo 12 žáků z 6. až 9. tříd.
Tématem současného ročníku byly ekosystémy. Téma bylo velmi obšírné, neboť jako ekosystém označujeme živou a neživou přírodu. Soutěžící tak museli během celého dopoledne prokazovat odvahu a znalosti v oblasti světových ekosystémů, vztazích v ekosystémech. Důraz byl kladen také na ekosystémy vod a lesů, na jejich rostlinnou a živočišnou skladbu. Pořadatelé soutěže nezapomněli ani na různé přírodní zvláštnosti a chráněné oblasti okolí Bruntálska či Jesenicka. Někteří tak získali mnoho nových informací, jiní byli naopak zklamaní, že spoustu nabitých vědomostí neuplatnili. V takto obsáhlém tématu se není čemu divit.
Také pedagogický doprovod měl důležitý úkol. Vybíral v obou kategoriích nejlepší vstupní úkol, který byl soutěžícími zpracován v podobě vlastní fotografie A4, jak jinak než na téma ekosystém. Jednalo se o vlastní aktuální fotografii ekosystému bydliště nebo okolí školy. Bylo zapotřebí mít básnické střevo a fotografii doplnit 8 popisnými verši. Zde se štěstí usmálo na školy z Bruntálu, které podle pedagogů nejlépe splnily zadání úkolu.
Dlouhé čekání na vyhlášení výsledků a předání cen se účastníkům soutěže vyplatilo. Z letošního ročníku si odvážíme krásné 2. místo za II. kategorii, které vybojovalo družstvo 9. M ve složení Handlířová, Křištofová, Lukešová a Fojtík. Toto družstvo si zaslouží poděkování za reprezentaci školy v uplynulých 4 ročnících, kdy se pravidelně účastnili a vždy stáli na stupních vítězů. Triumf byl dokonán také 2. místem v I. kategorii, které si zasloužilo družstvo 6. M ve složení Stejskalová, Kulová, Halířová a Kukelková. Kromě toho si všichni odváželi spoustu zážitků, nových zkušeností a nabité vědomosti.
Tímto bych chtěla poděkovat všem zúčastněným za svědomitou přípravu vstupních úkolů a za příkladnou reprezentaci naší školy.

Pro kompletní výsledky koukněte zde:
Výsledky I. + II. kategorie

text a foto: Petra Divecká

Předchozí

Následující

Archivy