Školní kolo zeměpisné olympiády

Kabinet zeměpisu vyhlašuje školní kolo zeměpisné olympiády, které se bude konat v úterý 26.1.2016 ve třídě A 110 (8.M). Soutěž proběhne ve 3 kategoriích: kategorie A – 6.ročník, kategorie B – 7.ročník, kategorie C – 8.a 9.ročník. Pro 6. a 7.ročník se bude olympiáda psát 6.vyučovací hodinu a pro 8. a 9.ročník 7. vyučovací hodinu.

Kabinet zeměpisu vyhlašuje školní kolo zeměpisné olympiády, které se bude konat v úterý 26.1.2016 ve třídě A 110 (8.M). Soutěž proběhne ve 3 kategoriích: kategorie A – 6.ročník, kategorie B – 7.ročník, kategorie C – 8.a 9.ročník. Pro 6. a 7.ročník se bude olympiáda psát 6.vyučovací hodinu a pro 8. a 9.ročník 7. vyučovací hodinu. Součástí soutěže je vyplnění dvou testů, jeden bez atlasu a druhý s atlasem. 

Tématem pro 6. ročník je Vesmír, základní poznatky o Zemi, práce s mapou a atlasem. Tématem pro 7.ročník jsou poznatky o světadílech, Afrika, Austrálie, Amerika a práce s atlasem. Tématem pro 8.a 9.ročník je Evropa se všemi svými aspekty a práce s atlasem. Z každé kategorie vzejde vítěz, který se zúčastní okresního kola zeměpisné olympiády, které se bude konat v úterý 16.2.2016 v SVČ Méďa v Krnově.

Zájemci se mohou hlásit do pátku 22.1.2016 v kabinetě zeměpisu u p. uč. Jankové. V případě nepřítomnosti bude na dveřích kabinetu účastnická listina, kde můžete napsat své jméno. Podmínkou účasti je váš zájem o zeměpis a mít s sebou vlastní atlas.

Přijďte si zasoutěžit a porovnat své schopnosti s ostatními!

Těšíme se na Vás.

Za kabinet zeměpisu Romana Janková

Archivy