Úspěch v ekologické soutěži

K oslavám Dne Země, které připadají na poslední týden v měsíci dubnu, již tradičně patří také Ekologická soutěž v Bruntálu v ZŠ Okružní. Pořadateli bylo letos vybráno datum 28. 4. 2016. Do soutěže se přihlásilo celkem 24 družstev ze základních škol z Krnova, Města Albrechtic, Andělské Hory, Vrbna pod Pradědem, Jindřichova ve Slezsku a Bruntálu.

K oslavám Dne Země, které připadají na poslední týden v měsíci dubnu, již tradičně patří také Ekologická soutěž v Bruntálu v ZŠ Okružní. Pořadateli bylo letos vybráno datum 28. 4. 2016. Do soutěže se přihlásilo celkem 24 družstev ze základních škol z Krnova, Města Albrechtic, Andělské Hory, Vrbna pod Pradědem, Jindřichova ve Slezsku a Bruntálu. Čtyřčlenná družstva soutěžila ve dvou kategoriích – v I. kategorii (žáci 5., 6. a 7. tříd) a ve II. kategorii (žáci 8. a 9. tříd).
Naší školu reprezentovala dvě soutěžní družstva za I. kategorii:
1.družstvo – Stejskalová Anna, Kukelková Natálie, Kulová Simona, Halířová Tereza
2.družstvo – Gadasová Denisa, Hofmanová Bronislava, Slováčková Adriana, Halířová Markéta
A jedno soutěžní družstvo za II. kategorii :
3. družstvo – Míčková Andrea, Ječmenová Julie, Boková Julie, Studničková Veronika
Letošním tématem Ekologické soutěže byly ekozahrady. Na žáky čekal vstupní úkol – návrh EKOZAHRADY, na kterém pracovali velmi pečlivě. Vstupní úkol měl jasně stanovená pravidla – formát A3, libovolné ztvárnění s popisky.
Za každou kategorii byl vybrán a ohodnocen jeden vstupní úkol. Za I. Kategorii vybral pedagogický dozor vítěznou ekozahradu 1. družstva a štěstí se na nás usmálo i ve II. kategorii, kde zvítězila ekozahrada 3. družstva. Pečlivost a píle se vyplatila a žáci byli odměněni věcnými cenami.
Kromě vstupního testu na dané téma čekala žáky i praktická část. V ní využili své znalosti z přírodopisu, matematiky, zeměpisu a angličtiny. Soutěžící se během dopoledne potýkali s úkoly jako jsou pranostiky, kompostování, zahrada pod lupou, rostlinná patra, výpočty na zahradě a nechyběl ani úkol v angličtině.
Na závěr celého soutěžního dne nastalo očekáváné vyhlášení výsledků.
Za každou kategorii byla oceněna první tři místa. Nám se podařilo umístit v I. kategorii, kde družstvo ve složení Stejskalová Anna, Kukelková Natálie, Kulová Simona, Halířová Tereza obsadilo 2. místo. Druhé družstvo se neumístilo na stupni vítězů, ale i tak jim patří velký dík.
Štěstí se na nás usmálo i ve II. kategorii, kde družstvo ve složení Míčková Andrea, Ječmenová Julie, Boková Julie, Studničková Veronika obsadilo 1. místo.
Všem zúčastněným patří poděkování za svědomitou přípravu vstupních úkolů a za úspěšnou reprezentaci naší školy.

text a foto: Petlachová Věra

Archivy