Sportovní den s partnerskou třídou

Po náročném dni chystání se uskutečnil den s partnerskou třídou. 8.A si nachystala plno her a soutěží pro 3.C. Hry byly udělány na pohyb a myšlení. Soutěže probíhaly u řeky. Počasí nám přálo a celý den nám svítilo sluníčko. Děti si vyzkoušely střelbu z luku, ochutnávaly a poznávaly různé druhy tropického ovoce, skládaly puzzle…

Po náročném dni chystání se uskutečnil den s partnerskou třídou. 8.A si nachystala plno her a soutěží pro 3.C. Hry byly udělány na pohyb a myšlení. Soutěže probíhaly u řeky. Počasí nám přálo a celý den nám svítilo sluníčko. Děti si vyzkoušely střelbu z luku, ochutnávaly a poznávaly různé druhy tropického ovoce, skládaly puzzle, hledaly různé předměty po slepu a učily se jíst čínskými hůlkami. Třeťáci se na tento den velmi těšili, hodně si jej chválili a když splnili všechny úkoly následovalo vyhlášení. Děti byly odměněny diplomy a sladkou odměnou. A na úplný závěr si pro osmáky nachystali třeťáci krátké, ale krásné pokřiky. A tady na ukázku pár pokřiků.
„ Vy naši osmáci užili jsme si s vámi legraci. Ať si najdete dobré povolání a máte hodně peněz na zavolání.“ Dominik, Oliver, Ondra
„Byli jsme prvňáčci a vy jste byli šesťáci, teď jsme, ale třeťáci a vy jste osmáci. Přejeme Vám krásné prázdniny, užijte si je s nejbližšími.“ Berenika, Anetka, Anežka …
„Osmáci, moc vám děkujeme máme z toho krásné zážitky.“
Celá akce byla zakončena zmrzlinou a ledovou tříští. Třeťáci si tento den velice chválili a chtěli by si ho ještě zopakovat.

 

text: H. Opavská, N. Ondřejová, foto: p. uč. Hlaváčová

Archivy