Na svatého Martina…..

V pátek 11. listopadu čekal na děti z 1.B na tabuli vzkaz od paní učitelky. Společně si jej přečetli (i když většina dětí už to před vyučováním zvládla sama). Děti se z něj dozvěděly, že právě v tento den slaví svátek Martin. Co se o tomto dni říká, co je pro něj typické a kdo to vlastně byl svatý Martin, zjistily děti z příběhu…

V pátek 11. listopadu čekal na děti z 1.B na tabuli vzkaz od paní učitelky.Společně si jej přečetli (i když většina dětí už to před vyučováním zvládla sama). Děti se z něj dozvěděly, že právě v tento den slaví svátek Martin. Co se o tomto dni říká, co je pro něj typické a kdo to vlastně byl svatý Martin, zjistily dětiz příběhu, který jim přečetla paní učitelka. Během čtení se snažily odpovídat na zvídavé otázky a předvídat, jak bude příběh pokračovat. Poprvé pak s paní učitelkou zkusily vytvořit pětilístek na téma „Martin“. Jelikož se na svatého Martina pekl velký rohlík ve tvaru podkovy, děti si páteční diktát napsaly místo do sešitu právě do podkovy. Tato podkova jim přinesla štěstí, protože se všem diktát povedl. Téma „svatý Martin“ se prolínalo celým pátečním vyučováním. Děti si vyrobily svého koníka, zvládly ještě jeden pětilístek na téma „kůň“ a naučily se písničku o svatém Martinovi. Odměnou jim byl sladký svatomartinský rohlíček.

Text a foto Jana Matějková

Archivy