Vánoční baňkou to začalo…

V úterý 13. 12. se žáci třídy 5.B společně s rodiči sešli na vánočních dílnách. Nejprve každý tvořil svou vánoční baňku pod odborným dohledem zkušených malířek ze Slezské tvorby z Opavy. Poté se přesunuli do své třídy, kde byly nachystány stoly s dalšími vánočními výrobky.

V úterý 13. 12. se žáci třídy 5.B společně s rodiči sešli na vánočních dílnách.Nejprve každý tvořil svou vánoční baňku pod odborným dohledemzkušených malířek ze Slezské tvorby z Opavy. Poté se přesunuli do svétřídy, kde byly nachystány stoly s dalšími vánočními výrobky. Rodiče si domů mohli odnést stromeček, svícen, přání vytvořené výtvarnou technikou – enkaustika, či si nazdobit perníčky.
Velmi děkuji rodičům za příjemnou atmosféru a díky patří také maminkám, které nám napekly perníčky a zajistily pohoštění.

 

text a foto K. Nováková, J. Michl-Bernardová

Archivy