Matematika trochu jinak

Ve čtvrtek 6.1. nás čekala první hodina matematiky po vánočních prázdninách. Vždy nás v tento den učí dvě paní učitelky a tak jsme čekali, co si pro nás nachystají tentokrát. Překvapily nás, celou hodinu jsme soutěžili. Naše paní učitelka nás rozdělila do 4 skupin a mohlo se začít.

Ve čtvrtek 6.1. nás čekala první hodina matematiky po vánočních prázdninách. Vždy nás vtento den učí dvě paní učitelky a tak jsme čekali, co si pro nás nachystají tentokrát. Překvapily nás, celou hodinu jsme soutěžili. Naše paní učitelka nás rozdělila do 4 skupin a mohlo se začít. První soutěž byla „Karty“ – tu již známe a tak jsme se rychle pustili do řešení, měli jsme na to pouze 5 minut a museli jsme získat, co nejvíce bodů. V další části probíhalo klání dvou skupin proti sobě. Hráli jsme Rogerovu hru. Připomínalo nám to piškvorky, tam také děláme křížky a kolečka a snažíme se získat 5 stejných znaků u sebe, ale piškvorky to nebyly, což nám paní učitelka prozradila až další hodinu. Našim úkolem bylo vytvořit co nejvíce 5-tic v daném čase. Za každou 5-tici jsme dostali bod.
Potom už jsme řešili matematické úkoly na rychlost a také správnost. Řešili jsme zlomky, části z celku, používali matematické operace a doplňovali šipkové grafy. A jak dopadly výsledky? To nebylo důležité – na přiložené fotografii jsou vidět – hlavně nás hodina moc bavila, zasoutěžili jsme si a zopakovali již probrané učivo. Zjistili jsme, že si hodně pamatujeme a přes prázdniny zase tolik nezapomněli.

 

Zapsala Iva Brožovičová

Archivy