Škaredá středa – dnes se nemračte

S oslavami Velikonoc je spojeno mnoho tradic a zvyků, na které bychom neměli zapomínat. Například se tvrdí, že mračit se na Škaredou středu není dobré, pak se totiž budete mračit každou středu po zbytek roku. Ta naše letošní školní škaredá středa byla opravdu veselá a tvořivá.

S oslavami Velikonoc je spojeno mnoho tradic a zvyků, na které bychom neměli zapomínat. Například se tvrdí, že mračit se na Škaredou středu není dobré, pak se totiž budete mračit každou středu po zbytek roku. Ta naše letošní školní škaredá středa byla opravdu veselá a tvořivá.
V tento den jsme s dětmi z 1.A pracovali na celodenním projektu Velikonoce, při kterém jsme se snažili seznámit alespoň s částí velikonočních obyčejů.
Nejprve jsme v českém jazyce zjišťovali, co už o Velikonocích víme. Tyto informace jsme zapisovali do pracovního listu. Poté jsme si v kruhu na koberci povídali zajímavosti o Velikonocích. Vyluštili jsme hádanky a naučili se krátkou koledu. Také jsme shlédli krátký film o tradicích a zvycích. Děti si mohly nové získané informace doplnit do svých pracovních listů. V matematice jsme počítali zajíčky a kuřátka, určovali kolik tvarů má velikonoční kraslice. V psaní jsme si zapisovali věty, které nás během projektu zaujaly. Ve výtvarné výchově jsme si vyrobili papírového beránka.
Na konci projektu jsme si z vyplněných pracovních listů vyrobili naši první knížku.
Při práci dětem čas tak příjemně plynul, že ani nepostřehly, že už je čas jít domů.

 

Text a foto Jana Hlaváčková

Archivy