Nová školní jídelna ?

Zástupci Klubu rodičů a Školské rady spolu s ředitelem školy se ve středu 21.6. 2017 účastnili jednání s místostarostou města Krnova p. M. Brunclíkem. Na setkání jsme vedení města informovali o nevyhovujícím stavu školní jídelny, která prostorově a kapacitně neodpovídá potřebám naší školy.

Zástupci Klubu rodičů a Školské rady spolu s ředitelem školy se ve středu 21.6. 2017 účastnili jednání s místostarostou města Krnova p. M. Brunclíkem. Na setkání jsme vedení města informovali o nevyhovujícím stavu školní jídelny, která prostorově a kapacitně neodpovídá potřebám naší školy.

Seznámili jsme je s problémy, které tento stav přináší (bezpečnost žáků při přechodech, organizace doprovodů, dohledů, hluk, fronty a vůbec kultura stolování) a nastínili jsme výhody, které by škole přineslo umístění jídelny v areálu školy (komplexní řešení zdravé stravy včetně dopoledních svačinek, prostory pro porady, setkání s rodiči i kulturní akce školy …). Dohodli jsme se, že do konce roku 2017 bude zpracovaná studie, která posoudí možnost umístění jídelny i s vývařovnou v místě dnešního dětského hřiště u haly. Hřiště bylo od začátku plánováno v této lokalitě jen dočasně, studie z roku 2008 počítaly v tomto prostoru s jídelnou bez vývařovny. V případě zahájení stavby bude hřiště přesunuto blíže k pavilonu B. Na základě výsledků studie bude rozhodnuto o způsobu zadání projektové dokumentace. Je to první krok a uběhne ještě několik let než se žáci i zaměstnanci školy budou moci stravovat ve vhodných podmínkách. 🙂

Obrázky použité v článku jsou jen ilustrační, pocházejí ze studie, která byla zpracována v roce 2008.

Text: K. Handlíř

Archivy