Spolu to zvládneme IX

Adaptační kurzy pro šesťáky. Projekt slouží nejen pro stmelování třídního kolektivu a budování sociálních vztahů, ale i pro rozvoj schopnosti spolupráce dětí při formování pravidel třídy, schopnostech vzájemné tolerance a umění komunikace atd. Účast každého žáka je nutná, adaptační kurz je nedílnou součástí vzdělávacího programu. Kam se jede? A kdy? …

Informace pro rodiče

Adaptační kurzy 6.tříd

Září 2017

Spolu to zvládneme IX

Termín:

6.B 6. – 8. 9. 2017
6.A 11. – 13. 9. 2017
6.C 13. – 15. 9. 2017

 

Nezapomeňte:

Vlastní spacák, plastovou láhev na pití, pohodlnou obuv – vhodná i náhradnípřezůvky!!!, oblečení ven i dovnitř, pláštěnku, šátek!!!, hygienické potřeby, psací potřeby, menší kapesné+-50,-Kč.

Zavazadla včetně spacáku budou od nádraží převezena na místo pobytu. Svačinu na nenáročnou cestu budou mít děti v malém batůžku, nezapomeňte nápoje.

Strava 1. den začíná obědem.

Karta pojištěnce (uložit do obálky nadepsanou jménem dítěte, telefonním spojením na rodiče), odevzdají třídnímu učiteli na nádraží.

Žáci, kteří berou léky, vzít si je s sebou a napsat informaci na obálku pro třídního učitele.

Důrazně doporučujeme, aby si děti nebraly mobilní telefony, nebo jiné drahé přístroje (např. mp3, tablety apod.). V případě nutné potřeby použití telefonu je možné kontaktovat učitele (viz níže).

Odjezd: první den 9:05 z hlavního vlakového nádraží Krnov, sraz 8:45 hod

Příjezd: třetí den13:38 na hlavní vlakové nádraží v Krnově

Kontakty: Mgr. Hana Wiedemanová (+420) 739 040 431

Projekt slouží nejen pro stmelování třídního kolektivu a budování sociálních vztahů, ale i pro rozvoj schopnosti spolupráce dětí při formování pravidel třídy, schopnostech vzájemné tolerance a umění komunikace atd. Účast každého žáka je nutná, adaptační kurz je nedílnou součástí vzdělávacího programu. Ve druhé části projektu „Spolu to zvládneme“, budou všechny tyto činnosti využity při spolupráci s partnerskými třídami 1. ročníku.

Pokud se dítě z důvodu nemoci (lékařské potvrzení) neúčastní kurzu, bude mu vrácena zpět částka snížená o výdaje předem uhrazené.

Text. H. Wiedemanová

Projekt Spolu to zvládneme finančně podpořil Moravskoslezský kraj

Nejnovější příspěvky
Archivy