Pozvánka na schůzku Klubu rodičů

Vážení rodiče a zástupci tříd, Klub rodičů ZŠJN Krnov Vás srdečně zve na členskou schůzi spolku, která se bude konat ve čtvrtek 12. října od 16:30 hodin ve sborovně školy /pavilon A/.

Vážení rodiče a zástupci tříd,

Klub rodičů ZŠJN Krnov Vás srdečně zve na členskou schůzi spolku, která se bude konat ve čtvrtek 12. října od 16:30 hodin ve sborovně školy /pavilon A/.

Na pořadu schůze bude:

přivítání nových členů Klubu rodičů
předložení kontrolní zprávy z činnosti klubu ve školním roce 2016/2017
představení akcí klubu pro školní rok 2017/2018 a schvalování jejich rozpočtů
návrhy a připomínky k činnosti klubu

Předpokládá se účast zvolených zástupců všech tříd školy.
Vítáni jsou samozřejmě také všichni zájemci z řad rodičů žáků školy.

Zajištěno drobné občerstvení, káva, čaj.

Těšíme se na setkání s Vámi!

Jana Mojžíšová – předsedkyně Klubu rodičů

Archivy