Okresní kolo zeměpisné olympiády

…….proběhlo koncem února v SVČ Krnov pro všechny kategorie A, B i C. Petr, Anita i Štěpán se museli “ poprat “ se třemi testy a ukázat a porovnat své znalosti, v testu bez atlasu, a dovednosti, v testech s atlasem a praktické části, s účastníky ostatních škol okresu Bruntál. Dosáhli na skvělá umístění ve všech kategoriích, i když i zde sehrála svou roli nervozita. 

…….proběhlo koncem února v SVČ Krnov pro všechny kategorie A, B i C. Petr, Anita i Štěpán se museli “ poprat “ se třemi testy a ukázat a porovnat své znalosti, v testu bez atlasu, a dovednosti, v testech s atlasem a praktické části, s účastníky ostatních škol okresu Bruntál. Dosáhli na skvělá umístění ve všech kategoriích, i když i zde sehrála svou roli nervozita.

Ke skvělému 3. místu, blahopřejeme Petru Čechovi z třidy 6.A a děkujeme za vzornou reprezentaci naší školy. Dalším dvěma účastníkům, Anitě Budiově ze 7.B a Štěpánu Hlaváčovi z 9.M, děkujeme za skvělé výsledky a reprezentaci naší školy, i když nedosáhli na stupně vítězů, neboť konkurence byla velká a výsledky vyrovnané.

Romana Janková

Archivy