Připojujeme se ke Krajské sbírce potravin 2018

Akce je organizována ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava. Uspořádání potravinové sbírky se koná u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který se každoročně slaví 17. října. Cílem této akce je sběr trvanlivých potravin, které budou předány lidem v nouzi.

Akce je organizována ve spolupráci s Potravinovou bankou Ostrava. Uspořádání potravinové sbírky se koná u příležitosti Mezinárodního dne za vymýcení chudoby, který se každoročně slaví 17. října. Cílem této akce je sběr trvanlivých potravin, které budou předány lidem v nouzi (např. rodiče s dětmi, žijící v azylových domech, osoby bez přístřeší, obyvatelé sociálně vyloučených lokalit aj.). Potravinová banka Ostrava je součástí České federace potravinových bank, jejichž posláním je pomáhat s odstraňováním chudoby a hladu a předcházet plýtvání s potravinami. Potravinové banky shromažďují od dárců zdarma poskytnuté potraviny, které prostřednictvím svých partnerských charitativních organizací (Charita, Armáda spásy, Slezská diakonie a další) přidělují potřebným cílovým skupinám. V předchozích šesti letech se do krajských potravinových sbírek zapojili jak zaměstnanci KÚ, tak i školy, jejichž je MSK zřizovatelem. Během těchto šesti ročníků se podařilo vybrat více než 23 tun potravin. Letošní sbírka bude věnována klientům azylového domu Armády spásy Krnov.

Sbírka potravin se bude na naší škole konat ve dnech 16. – 19.10. 2018. (pavilon A, přízemí – 7:45 – 8:00)

V rámci sběru potravin jsou upřednostňovány především trvanlivé potraviny – např. rýže, kaše, dětská výživa, piškoty, cukr, mouka, cukrovinky, těstoviny, luštěniny, olej, instantní polévky, čaje, káva, kakao, sirupy, džemy, konzervy apod.

Vše by mělo být v původních a neporušených obalech a před vypršením data spotřeby. Potraviny můžete odevzdat ve výše uvedeném termínu p.uč. Sekaninové a Hlaváčové. Sbírku potravinové pomoci lze vnímat jako jednu z možných příležitostí vyjádřit společenskou odpovědnost vůči potřebným spoluobčanům.

zaměstnanci školy

Předchozí

Archivy