NA ČEM STAVÍME

„Dobře učit může jen ten, kdo se sám vzdělává.“

Jsme si vědomi toho, že stejně jako svět kolem nás, také pedagogika a psychologie se neustále vyvíjí a přináší nové poznatky vedoucí k větší efektivitě vzdělávacího procesu. Abychom mohli kvalitně vyučovat, sami se pravidelně vzděláváme a aplikujeme nové poznatky a zkušenosti do výuky.

Každá inovace je u nás podpořena kvalitní a dlouhodobou přípravou – studiem, praxí, sdílením zkušeností.

 

„Věci, kterými jsme obklopeni nás obohacují a utváří.“

Naše škola nabízí příjemné prostředí, je nadstandardně a moderně vybavena.

Dva prostorné pavilony, velká a moderní tělocvična, počítačové a jazykové učebny, třídy vybavené interaktivními tabulemi s dataprojektory a kvalitním, výškově nastavitelným nábytkem, cvičná kuchyně, robotické stavebnice Lego, elektronické mikroskopy v odborné učebně, třídní mini knihovničky i klubová knihovna – to vše na děti čeká na naší škole.

Škola je vždy čistá a opravená. Máme kvalitní tým nepedagogických pracovníků, který zajišťuje maximální servis pro učitele, žáky i rodiče.

 

„Nečekáme, že nám někdo něco dá, ale aktivně vyhledáváme zdroje sami“

Aktivně vyhledáváme možnosti zapojení školy do projektů ESF, MŠMT, MSK a Města Krnova – díky nim financujeme stálý rozvoj školy. V předešlých letech jsme se soustředili na kvalitní materiální vybavení školy, v současné době plyne většina prostředků především do zkvalitňování vzdělávání žáků, rozvoje pedagogů a zavádění inovativních metod a forem výuky.

Předchozí

Následující

Archivy