JAK SPOLUPRACUJEME

„To, co umíme předáváme dál a zároveň se inspirujeme tím, co k nám přijde.“

Nejefektivnějším učením pedagogů je sdílení dobré praxe a zkušeností. Proto spolupracujeme s dalšími školami, které jsou stejně aktivní jako my. Pro odbornou veřejnost (pedagogy) u nás realizujeme tři centra kolegiální podpory:

Centrum kolegiální podpory pro rozvoj čtenářství – každý měsíc sdílíme zkušenosti a nápady s pedagogy dalších 8 škol v našem regionu.

Regionální konzultační centrum pro žákovské parlamenty „Škola pro demokracii“ – organizujeme vzdělávací akce pro koordinátory školních parlamentů a vedoucí pracovníky, vedeme regionální konference.

Centrum kolegiální podpory asistentům pedagoga – zaměřujeme na odborný rozvoj pedagogických asistentů.

„Spolupracující rodič je pro školu poklad.“

Jsme plně otevřeni spolupráci a komunikaci s rodiči žáků. Pravidelně připravujeme kurikulární odpoledne a dny otevřených dveří, rodiče mohou využít otevřených hodin a přímo během výuky se seznámit s tím, co a jak učíme.

Rádi využíváme odborných znalostí rodičů našich žáků a zveme je do vyučování, kde dětem představují svá povolání a zapojují se do výuky. Rodiče pravidelně informujeme o dění ve škole, pořádáme přednášky na téma výchovy a vzdělávání, nabízíme osobní konzultace.

Možnost zapojit se do rozvoje školy mají rodiče také v aktivním Klubu rodičů a nebo ve Školské radě.

 

„Přijďte se k nám všichni podívat …“

Snažíme se v maximální míře vytvořit otevřené a partnerské prostředí jak pro žáky, tak pro rodiče.

Na spoustu věcí jdeme trochu netradičně (ať je to Hejného metoda, RWCT či genetická metoda čtení), proto Vás srdečně zveme k návštěvě, při které se budete moci osobně seznámit s naší vizí moderní školy. S pedagogy si můžete domluvit individuální návštěvu hodiny, navštívit workshopy, dny otevřených dveří nebo „sobotní školu“.

Budeme rádi za Vaše postřehy a názory a na oplátku s Vámi rádi budeme sdílet naše zkušenosti a výsledky.

Těšíme se na Vás!

Předchozí

Následující

Archivy