JAK ROZVÍJÍME

„Potřeba být prospěšný, chrání člověka od lakoty, závisti či dokonce nenávisti.“

Našim žákům nabízíme možnost pracovat v žákovském parlamentu či v třídní samosprávě a zapojit se tak aktivně do dění ve škole.
Cílem Žákovského parlamentu, kterému členové dali název „Srdce školy“, je vychovávat žáky k vzájemné toleranci, respektu, obraně lidských práv a altruismu. Snažíme se vést žáky k zájmu o prostředí, ve kterém se pohybují a žijí a k uvědomění, že i oni se mohou aktivně podílet na jeho zlepšení.

 

„To, co je za tebou a před tebou, je nic v porovnání s tím, co je v tobě“.

Chápeme jedinečnost každého žáka. Rozvoj vloh a talentů podporujeme v mnoha mimoškolních aktivitách – u nás si každý žák může vybrat z velkého množství sportovních kroužků, navštěvovat pěvecký sbor, jazykový či výtvarný kroužek, hrát v kapele, být novinářem, hrát šachy…

Také naše školní družina nabízí širokou škálu aktivit a zájmových kroužků. Pro žáky připravuje víkendové programy, organizuje lyžařské kurzy a letní tábory.

Předchozí

Následující

Nejnovější příspěvky
Archivy