Lednová schůze Klubu rodičů

Milí rodiče, zveme vás na schůzi Klubu rodičů, která se bude konat v pondělí 21. ledna 2019 od 16:30 hodin ve sborovně školy. Schůzka je otevřena všem rodičům žáků školy, přítomnost třídních zástupců je důležitá /vzhledem ke schvalování finančních příspěvků/. Na programu schůzky bude: nový web školy, příprava školního večírku, výběr vítězného projektu Cool school. Více

Archivy